≡ Menu

Reklamy Produktowe – Google Ads Zakupy

Zasoby

Ogólne

Feedy Zakupowe

Optymalizacja

Tworzenie Kampanii Zakupowych

Monitorowanie Kampanii i Optymalizacja

Optymalizacja, mobile i udział w kliknięciach

Znaczniki danych strukturalnych

Zasady dotyczące reklam i treści nieakceptowalne

Reguły Pliku Danych (Feed Rules)

Odrzucone Produkty w Pliku Danych (w Feedzie)

Odrzucone Produkty w Pliku Danych (w Feedzie)

Promocje w Kampaniach Produktowych

Priorytetyzacja Kampanii Produktowych

Odrzucone Reklamy w Kampaniach Produktowych

Reklamy Produktowe z Funkcją Prezentacji

Reklamy Produktowe z Funkcją Prezentacji

Mobilne kampanie produktowe i symulatory stawek

Review:
https://academy.exceedlms.com/student/activity/1720
https://academy.exceedlms.com/student/activity/1719
https://academy.exceedlms.com/student/activity/1119
https://academy.exceedlms.com/student/activity/1448