≡ Menu

Human Computation – ocena danych z wykorzystaniem ludzi [video]

Okazuje się, że nie wszystko możemy rozwiązać poprzez skomplikowane algorytmy komputerowe. Do oceny dancyh niekiedy potrzebujemy jednak człowieka. Louis von Anh pokazuje jak można wykorzystać uwielbiane przez użytkowników online’owe gry do pokonywania informatycznych wyzwań poprzez tzw. human computation.

Human Computation – Louis von Anh