≡ Menu

Sprawdzanie pisowni – Google Ads Editor po polsku

AdWords Editor po polskuSprawdzanie pisowni w AdWords Editorze to wielce przydatna funkcja. Niestety nawet przy ustawieniu locali pisownia nie jest sprawdzana. W programie brakuje polskiego słownika. Poniżej znajduje się krótki przewodnik jak zainstalować sprawdzanie pisowni polskiej w AdWords Editorze.

Instalacja Gogole Ads Editora

Jeżeli jeszcze nie masz Google Ads Editora to pobierz go i zainstaluj.

Polski słownik

Pobierz słownik pisowni polskiej (link bezpośredni) lub wybierz na stronie Marka Futrengi.

Rozpakuj archiwum sjp-myspell-pl.zip. Znajdziesz w nim plik txt i zip:

spell.txt
pl_PL.zip

Nas interesuje to archiwum zip, które zawiera:

pl_PL.aff
pl_PL.dic
README_pl_PL.txt

Przekopiuj pliki do odpowiedniego katalogu

Przed kopiowaniem plików wyłącz Google Ads Editora :).

Przekopiuj pliki pl_PL.aff i pl_PL.dic (plik txt nie jest potrzebny) do odpowiedniego katalogu Google Ads Editora.

adwords editor program files

Lokalizacja katalogów różni się w zależności od systemu operacyjnego. Poniżej lista Windowsów:

Ścieżka dla Windows 7:
c:\Program Files\Google\Google AdWords Editor\xulrunner\dictionaries\

Jeżeli została zmieniona lokalizacja instalacji AE to odpowiednio:

[wybrana-sciezka]\xulrunner\dictionaries\

Dla Windows XP i Windows Vista:
c:\Users\[nazwa-uzytkownika]\AppData\Local\Google\Google AdWords Editor\xulrunner

Jeżeli obydwa pliki .aff i .dic zostały przekopiowane do odpowiedniego katalogu, to można przejść do kolejnego kroku. Mogą występować problemy przy kopiowaniu w niektórych systemach, jeżeli nie posiadamy uprawnień administratora. W takim wypadku należy się zalogować jako użytkownik z prawami administratora.

Uruchomienie sprawdzania pisowni

Uruchom Google Ads Editora i zaznacz w polu tekstowym Sprawdź pisownię w tym polu i zaznacz polski słownik pl_pl.

słownik polski w AdWords Editorze

Zauważysz, że polskie słowa w tym polu już nie będą podkreślone na czerwono.

Przekliknij się do innego tekstu i sprawdź czy wszystko poprawnie działa. Po tej operacji we wszystkich innych reklamach jak i polach ze słowami kluczowymi będzie funkcjonować sprawdzanie pisowni.

Et, voilà!
Życzę jak najmniej ortów :).